POST APO

 

Idea wydarzenia

Wystawa "post-apo"

Pomysłem do stworzenia tego projektu były osobiste przemyślenia autorów na temat słabnącego, lub powierzchownego, zainteresowania kulturą, oraz subiektywnie obserwowanego zobojętniania społeczeństwa.
Założeniem było więc stworzenie takiej prezentacji prac, która nie zostanie potraktowana oględnie, a przekaz będzie czytelny i poruszający. W prezentowanych pracach nie pojawia się konkretny postapokaliptyczny świat. Wystawa ma służyć przekazaniu pewnych idei i przemyśleń, jednocześnie pozostając ciekawą wizualnie. Wybrane prace, unikając dosłowności, oddają związany z tematem nastrój. Prezentacja przygotowana została w sposób zachęcający do uważnego odbioru, poszukiwań i skojarzeń, a w konsekwencji do własnych przemyśleń, prowokując dyskusję i refleksję.

Głównym tematem wystawy tak naprawdę nie jest postapokalipsa tylko jej relacja z teraźniejszością. W dużym uproszczeniu określa to zdanie "Jak wyglądałoby Twoje życie gdyby apokalipsa miała nastąpić jutro?". Tego rodzaju pytania autorzy chcieliby zadać swoją twórczością, prowokując do refleksji nad kruchością podstaw współczesnej kultury. Cywilizacja oparta na konsumpcji jest tylko płynącą, rwącym natłokiem informacji, wyspą ignorancji. Żyjąc z dnia na dzień, nie zauważamy powoli wyciekającego relatywizmu, wsiąkającej hipokryzji, rozmywających się standardów i relacji międzyludzkich. Godzimy się na konsumpcyjne samoograniczanie, w podsycającym ego kulcie pieniądza. Nikt jednak nie obiecał, że w tej drodze zawędrujemy daleko. Jakie znaczenie będą miały nasze frustracje, niespełnione ambicje, "brak czasu", depresje i akty zazdrości? Celowo właśnie na nie wskazując, bo to częstsze tematy współczesnych rozmów niż proste stwierdzenie "jestem szczęśliwy i spełniony".

Postapokalipsą nazywamy nurt fantastyki naukowej, w którym cywilizacja jaką obecnie znamy kończy się w tragiczny sposób, a omawiane wydarzenia dzieją się w jakimś czasie po tym. Rozróżnić możemy jeszcze preapokalipsę, czyli przyczyny i wydarzenia doprowadzające do krytycznego momentu, oraz apokalipsę - zagadnienie samej katastrofy. Postapokalipsę charakteryzują rozważania dotyczące zarówno przyczyn i skutków tragicznych wydarzeń (preapokalipsa retrospektywna, czasami w formie domysłów), sytuacji, działań i zachowań ludzi zmuszonych do życia w takich warunkach oraz możliwościach i wyborach jakich można dokonać by rozwiązać problem lub przedłużyć istnienie ludzkości.
Nowa cywilizacja czerpie z pozostałości lub czasem strzępków zniszczonego świata, starając się przetrwać i przystosować się, często walcząc także z depresją, samotnością, brakiem zaufania czy pokusą zerwania z normami określającymi człowieczeństwo. Najpopularniejszymi motywami występującymi w dotychczasowej twórczości postapokaliptycznej są:

  • następstwa wojny nuklearnej lub wojny totalnej
  • zagłada biologiczna, np. broń chemiczna, biologiczna, wirus, bezpłodność, ślepota
  • katastrofy ekologiczne, np. powodzie, wulkany, meteoryty, trzęsienia ziemi, nagła zmiana klimatu, a także dewastacja środowiska przez człowieka
  • złożone przyczyny polityczne, społeczne, cywilizacyjne
  • agresja obcej formy życia

Copyright © Rycerze Dobrej Opieki 2011
projekt: Dorota Filipczak :: realizacja: inpu.pl