POST APO

 

Rycerze Dobrej Opieki

W 2010 roku powstało nowe ugrupowanie zrzeszające miłośników oraz odtwórców historycznych z wieloletnim stażem. Grupa ta jako cele statutowe ustaliła rewitalizację zabytków, propagowanie oraz rozwój infrastruktury edukacyjno-turystycznej. Działania na rzecz kultury narodowej jak także wspieranie i propagowanie imprez o charterze historycznym.

W skład nowo powstałej grupy weszli ludzie z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie organizacji i realizacji widowisk, promocji, pracy z mediami. Są wśród nich aktorzy, biznesmeni, naukowcy, architekci, plastycy oraz współorganizatorzy i organizatorzy największych imprez historycznych w Polsce między innymi inscenizacji "Bitwa pod Grunwaldem".

Rycerze Dobrej Opieki rozpoczęli działalność od nowatorskiego doskonale nagłośnionego wydarzenia kulturalnego. Zorganizowanej na terenie miasta Piaseczna imprezy p.t. "Turniej Bardów, czyli współczesne chanson de geste" oraz wystawy fotograficznej poświęconej współczesnemu rycerstwu. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem i zebrało doskonałe recenzje zarówno w mediach jak i od bezpośrednich widzów, czy wykonawców.

Projekt "Post-apo" na pierwszy rzut oka odbiega od zainteresowań grupy. Jednak wspólnie z autorami wystawy RDO zwraca uwagę widza na ginącą kulturę, czy to współczesną czy tą dawniejszą. Coraz częściej współczesny człowiek w swoim codziennym pędzie staje się całkowicie ślepy na tradycję która ukształtowała jego świat. Nie rozumiejąc jej przyczynia się do jej unicestwienia.

Copyright © Rycerze Dobrej Opieki 2011
projekt: Dorota Filipczak :: realizacja: inpu.pl